Biblioteka to przybytek na ścieżaj otwarty, zapraszający każdego w progi. Wejdź gościu i stań się przyjacielem. (Jan Wiktor)

INFORMACJA

W DNIACH 13 -14 KWIETNIA (WIELKI CZWARTEK, WIELKI PIĄTEK) BIBLIOTEKA BĘDZIE NIECZYNNA.

WIOSNA RADOSNA :)

Już słoneczko mocniej grzeje, już na wierzbach kotki rosną – czas się wybrać na wycieczkę, aby się przywitać z wiosną …

Dzisiejszego poranka wróżka Ania powitała dzieci w grupie Dzwoneczków, Stokrotek i Niezapominajek zabawą integracyjną: „ Witam tych, którzy …” – kto czuje się powitany niech pomacha do mnie prawą ręką 🙂 Przesyłam do Was promyk uśmiechu, niechaj powróci do mnie w pośpiechu 🙂

Tematem przewodnim spotkań zarówno w literaturze, pogadance jak i w zabawie była wiosna. Radosne o powiadanie wypełniło nasze dzisiejsze spotkania i było inspiracją do rozmowy z dziećmi na temat pierwszych oznak wiosny. Dzieci utrwaliły sobie nazwy wiosennych kwiatów, ptaszków i owadów oraz z pewnością będą dostrzegać zmiany zachodzące w przyrodzie w związku z nadejściem wiosny.

Wiosenny walczyk w grupie Stokrotek, zabawa taneczna w grupie Niezapominajek to tylko cząstka naszych dzisiejszych zabawiajek 🙂 Powitaliśmy wiosnę tańcem, wierszem i piosenką, aby wiosna była radosna, żółta i różowa taka bardzo kolorowa ❤

TULIPANY W BIBLIOTECE

Spotkania w ramach akcji „Wszystko zaczyna się od czytania” cieszą się coraz większą popularnością. Akcja promuje wartości jakie wnoszą do naszego życia książki m.in. rozwijanie wyobraźni, stymulowanie rozwoju intelektualnego, wzbogacanie słownictwa, rozwijanie umiejętności komunikacyjnych. Czytanie książek rozbudowuje pamięć dziecka, pobudza do kreatywności. Dzieci poprzez spotkania w Bibliotece uczą się również odpowiedzialności i systematyczności, co jest bardzo ważną cechą w życiu.

Czas spędzony z książką powinien kojarzyć się dzieciom przede wszystkim z przyjemnością, szczęśliwą chwilą i Biblioteka w Ćwiklicach stara się być tego dowodem ❤

zajac

KONKURS PLASTYCZNY – „ZAJĄCZEK WIELKANOCNY”

Organizatorzy:
Miejsko – Powiatowa Biblioteka Publiczna w Pszczynie, ul. Piastowska 1, 43-200 Pszczyna, tel. 32/447-10-06

Pszczyńskie Centrum Kultury, ul. Piastowska 1, 43-200 Pszczyna, tel. 32/210-45-51

Redakcja „Głosu Pszczyńskiego”, ul. 3 Maja 9, 43-200 Pszczyna, tel. 32/210-35-65

Termin nadsyłania prac: 24 marca 2017 r.

Wręczenie nagród:4 kwietnia 2017 r. o godz. 16.30. w Klubie „13” PCK-ul

Odbiór prac: 10 kwietnia – 14 kwietnia 2017 r.

REGULAMIN KONKURSU

1. Tematyka konkursu

– zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie zajączka wielkanocnego dowolną techniką plastyczną

– maksymalna wysokość pracy – 30 cm.

2. Cele konkursu:

– pielęgnowanie tradycji związanych z okresem Świąt Wielkanocnych

– pobudzanie i rozwijanie uzdolnień plastycznych dzieci i młodzieży

– przegląd różnych technik plastycznych.

3. Warunki konkursu:

– w konkursie mogą wziąć udział dzieci przedszkolne, uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych, a także placówek pozaszkolnych z terenu powiatu pszczyńskiego

– do konkursu będą dopuszczane prace wykonane samodzielnie bez wykorzystania gotowych elementów

– techniki i materiały – dowolne

– każdy uczestnik może złożyć jedną pracę; prace grupowe nie będą oceniane

– do konkursu mogą przystąpić osoby indywidualne

– szkoły i placówki pozaszkolne chcące przystąpić do konkursu proszone są o wcześniejsze przeprowadzenie własnych eliminacji i przekazanie do Biblioteki lub PCK-ulu maksymalnie 5 najlepszych prac

– prace uszkodzone nie będą oceniane

– Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w trakcie transportu.

4. Praca powinna zawierać następujące dane:

– imię i nazwisko uczestnika, klasa

– adres domowy, szkoły lub instytucji, którą reprezentuje uczestnik

– numer telefonu.

5. Prace oceniać będzie komisja konkursowa powołana przez Organizatorów.

6. Prace oceniane będą w następujących kategoriach:

– przedszkola

– szkoły podstawowe klasy I – III

– szkoły podstawowe klasy IV – VI

– gimnazjum.

7. Nadesłane prace będą oceniane według następujących kryteriów:

– ogólne wrażenie artystyczne, oryginalność pomysłu

– dobór i wykorzystanie materiałów

– estetyka pracy oraz trwałość

– walory plastyczne ( kompozycja, kolorystyka)

– samodzielność wykonania pracy.

8. Wyniki konkursu zawierające imiona i nazwiska autorów nagrodzonych prac zostaną podane do publicznej wiadomości w mediach oraz na stronie internetowej MPBP w Pszczynie i PCK-ul. Laureaci konkursu zostaną poinformowani telefonicznie.

9. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnej publikacji wybranych prac.

10. Prace nie odebrane w tym terminie przechodzą na własność Organizatora.

11. Nagrody należy odebrać do 14 kwietnia 2017 r. Nagrody nie odebrane w tym terminie przechodzą na własność Organizatora.

12. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na gromadzenie, przetwarzanie oraz udostępnianie do informacji publicznej przez Organizatorów konkursu imienia i nazwiska dziecka, wieku, nazwy szkoły/placówki pozaszkolnej, do której uczęszcza oraz publikację zdjęć.

13. Osoby uczestniczące w konkursie akceptują postanowienia Regulaminu MPBP w Pszczynie, który jest dostępny na stronie www.biblioteka.pszczyna.pl.

Burmistrz Pszczyny i Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna zapraszają na wykłady otwarte. Tegoroczny cykl nosi tytuł „Ludzie, którzy tworzyli wspaniałą przeszłość Śląska”.

Gościem pierwszego spotkania będzie ks. dr Ryszard Staszak, który wygłosi wykład o Aniele Ślązaku.
Wykład odbędzie się 7 marca w sali sesyjnej pszczyńskiego Ratusza (Rynek 2, II piętro). Początek o godzinie 17.00, wstęp wolny.
Serdecznie zapraszamy!

Chmurka tagów